item1Zoals u vast al weet is een hond een roedeldier. Ieder dier is erbij gebaat dat er orde en rust heerst in de groep. Rust in de zin van stabiliteit, niet in de zin van niet spelen. Spelen is juist een belangrijk onderdeel in de roedel. De honden tasten elkaar zo af, voeden elkaar op en je ziet het vaak gebeuren dat een onzekere hond een veilig plekje krijgt binnen de groep. De druktemakers kunnen volop hun energie kwijt en worden terechtgewezen wanneer dat nodig is. Ze zijn altijd weer blij elkaar te zien en er samen op uit te gaan.